Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00€ 0

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MYNAMEISO.co alan adlı web sitesinin tüm hakları Y PAZARLAMA LTD. ŞTİ. firmasına aittir. MYNAMEISO, MYNAMEISO.co üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

MYNAMEISO.co sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve MYNAMEISO.co’da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

MYNAMEISO.co üzerindeki çeşitli formların doldurulması veya anketlere katılım için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, posta veya e-mail adresleri gibi) iletmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından MYNAMEISO.co’a iletilen bilgiler, MYNAMEISO.co’nun kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, MYNAMEISO.co veya MYNAMEISO.co’nun işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. MYNAMEISO.co tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya MYNAMEISO.co üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, MYNAMEISO.co ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, MYNAMEISO.co’nun kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

MYNAMEISO.co site dahilinde başkaca sitelere link verebilir. MYNAMEISO.co link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir. MYNAMEISO.co işbu Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgilerden herhangi birini MYNAMEISO.co’nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

  1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
  2. MYNAMEISO.co’nun kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
  3. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

MYNAMEISO.co, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. MYNAMEISO.co’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, MYNAMEISO.co’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MYNAMEISO.co’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MYNAMEISO.co, kullanıcılara ve kullanıcıların MYNAMEISO.co’yu kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

MYNAMEISO.co tarafından MYNAMEISO.co dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, MYNAMEISO.co veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

MYNAMEISO.co, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman MYNAMEISO.co’da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. MYNAMEISO.co’nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, MYNAMEISO.co’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ

AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu Y Pazarlama Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

  • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
  • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
  • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
  • Şirketimizde talep ettiğiniz yedek parça ve diğer ürünler ile ilgili olarak,tek satıcılığını yaptığımız yurtdışındaki şirketlere fatura bilgilerinizin, adres ve telefon bilgilerinizin,banka hesap numaralarınızın kişisel veri olarak paylaşılabileceğini bu hususun sözleşmede kaynaklandığını tarafınıza saygıyla bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik VerisiAdı, soyadı/şirket bilgileri TCKN/Vergi kimlik numarsı doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti
İletişim VerisiTelefonu, e-postası, adresi
DiğerAraç/hizmet bilgileri, parça bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” mal/hizmet alım sözleşmesi imzalamakla, sipariş formunu imzalamakla, sosyal medya (e-ticaret) vasıtasıyla alış-veriş yapılması halinde yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki yukarıdaki  tek satıcı ve mal aldığımız şirketlere ve gruplarına, belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.

Mynameiso
Y Pazarlama İletişim Ltd. Şti.
Üsküdar VD 904 056 93 39
info@mynameiso.co

“Subscribe to get special offers, and receive 10% off your first order.”

“Subscribe to get special offers, and receive 10% off your first order.”

 

Subscribe for the Updates!